@ASDAIR
02-452-0747
SL-T

ท่อกลมแบบตีเกลียว

ท่อลม
ท่อลมชนิดที่มีตะเข็บเป็นรูปขดเกลียว (SPIRAL SEAM)
วัสดุ
SL-T  เหล็กฉาบสังกะสี 
ผิว
SL-T  เหล็กฉาบสังกะสี 
อุปกรณ์เสริม
-
คุณสมบัติ
ท่อลมกลมนี้ประกบด้วยตะเข็บ Double Steam การตัดด้วยเครื่องความเร็วสูง  ไม่มีเศษส่วนเกิน ขนาดท่อแน่นอน  มาตราฐาน SMACNA 
การใช้งาน
ใช้เป็นท่อหลักสำหรับการจ่ายหรือดูดอากาศในระบบส่งลม
Product Code     SL-T  
Customized Size     3”-60”  
Duct Size     -  
Sidewall Opening     -
Outer Frame       -  
Depth    -  

สินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กรอกอีเมลเพื่อรับข้อมูลข่าวสารและโปรโมชันพิเศษๆจากทางทางเรา
และยังได้ส่วนลดพิเศษอีกมากมาย