SW-2T             

รหัส : SW-2T


รุ่น : Swirl Diffuser


รายละเอียดย่อ :
หัวจ่ายลมที่มีการจ่ายลมออกในลักษณะหมุนวน (Vortex) อากาศเย็นจะกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอเหมาะกับใช้ในที่มีปริมาณความร้อนสูงและต้องการปรับอากาศให้เย็นอย่างรวดเร็ว สามารถใช้เป็นทั้งหัวจ่ายลมและหน้ากากลมกลับ