หมวดท่อflexible/ข้อต่อ
รหัส : TRT-T รุ่น : ข้อต่ออานม้า รายละเอียดทั้งหมด : วัสดุ TRN-T เหล็กอาบสังกะสี(T) คุณสมบัติ ใช้สำหรับต่อท่อแยก Flexible Duct ที่เจาะออกจากท่อกลม
หมวดท่อflexible/ข้อต่อ
รหัส : RS-T รุ่น : ท่อกลมเหลี่ยม รายละเอียดทั้งหมด : วัสดุ RS-T เหล็กอาบสังกะสี(T) RS-S สแตนเลส(S) คุณสมบัติ ใช้เป็นข้อต่อระหว่างท่อกลมกับท่อเหลี่ยม ผลิตแบบเชื่อมจุด Spot และ ตะเข็บตั้ง Standing Steam
หมวดท่อflexible/ข้อต่อ
รหัส : RR-T รุ่น : ข้อลด รายละเอียดทั้งหมด : วัสดุ RR-T เหล็กอาบสังกะสี(T) RR-S สแตนเลส(S) คุณสมบัติ ใช้เป็นข้อต่อระหว่างท่อกลม มีทั้งการเชื่อมจุด Spot การเชื่อมต่อมีทั้งแบบลดขนาดวงนอก และแบบหน้าแปลนเหล็กฉาก หรือเหล็กแบน
หมวดท่อflexible/ข้อต่อ
รหัส : RO-T รุ่น : ข้อต่อเยื้องศูนย์ รายละเอียดทั้งหมด : วัสดุ RO-T เหล็กอาบสังกะสี(T) , RO-S สแตนเลส(S) คุณสมบัติ ใช้เป็นข้อต่อระหว่างท่อกลม มีทั้งการเชื่อมจุด Spot การเชื่อมต่อมีทั้งแบบลดขนาดวงนอก และแบบหน้าแปลนเหล็กฉากหรือเหล็กแบน
หมวดท่อflexible/ข้อต่อ
. รหัส : RT1-T รุ่น : ข้อต่อ 3 ทางที รายละเอียดทั้งหมด : วัสดุ RT1-T เหล็กอาบสังกะสี(T) , RT1-S สแตนเลส(S) คุณสมบัติ ใช้เป็นข้อต่อระหว่างท่อกลม มีทั้งการเชื่อมจุด Spot การเชื่อมต่อมีทั้งแบบลดขนาดวงนอก และแบบหน้าแปลนเหล็กฉากหรือเหล็กแบน
หมวดอุปกรณ์ดักท์/อุปกรณ์พิเศษ
รหัส : C1-T รุ่น : วอลุ่มแดมเปอร์ รายละเอียดทั้งหมด : วัสดุ เหล็กอาบสังกะสี(T) คุณสมบัติ รูปทรงกระบอกกลมแบน ด้านบนของจานมีช่องว่างเท่ากัน มีใบจัดลมเป็นลักษณะเอียงพุ่งกระจายออก มีหน้าแปลนมีขอบนอก รูปทรงโค้งเว้า สะดวกในการประกอบง่ายด้านนอกมีปุ่มกลมนูน เพื่อใช้เป็นจุดจับท่อลมแบบยืดหยุ่นประกอบเข้าง่าย เกิดการล็อคไม่หลุดง่าย มีใบจัดลมทำให้ลมที่ไหลผ่านหัวจ่ายกระจายลมได้เท่ากันอย่างเหมาะสมลมไหลสม่ำเสมอทุกจุด
หมวดอุปกรณ์ดักท์/อุปกรณ์พิเศษ
รหัส : G1-T ยี่ห้อ : ASLI รุ่น : วอลุ่มแดมเปอร์ติดหัวจ่ายเหลี่ยม รายละเอียดทั้งหมด : วัสดุ G1-T เหล็กอาบสังกะสี(T) G1-Aอลูมิเนียม(A) G1-Sสแตนเลส (S) คุณสมบัติ ใช้ไขควงหมุนปรับใบเปิด-ปิด โดยการเปิดและปิดของใบมีลักษณะ เป็นรูปตัวV สามารถปรับเพื่อเปิด-ปิดใบทั้งหมด หรือเปิดบางส่วน
หมวดอุปกรณ์ดักท์/อุปกรณ์พิเศษ
รหัส : CRN-1 รุ่น : คอนเนอร์เข้ามุม No.1 รายละเอียดทั้งหมด : วัสดุ CRN1-T เหล็กอาบสังกะสี(T) คุณสมบัติ ใช้ร่วมกับท่อลมสำเร็จรูป TDC I (อเมริกา)
หมวดอุปกรณ์ดักท์/อุปกรณ์พิเศษ
รหัส : CRN-4 รุ่น : คอนเนอร์เข้ามุม No.4 รายละเอียดทั้งหมด : วัสดุ CRN4-T เหล็กอาบสังกะสี(T) คุณสมบัติ ใช้ร่วมกับหน้าแปลนเส้นรุ่น TFD35-T
หมวดอุปกรณ์ดักท์/อุปกรณ์พิเศษ
รหัส : CRN-5 รุ่น : คอนเนอร์เข้ามุม No.5 รายละเอียดทั้งหมด : วัสดุ CRN5-T เหล็กอาบสังกะสี(T) คุณสมบัติ ใช้ร่วมกับท่อลมสำเร็จรูป TFD (ญี่ปุ่น)

Page 7 of 8


Powered by AlphaContent 4.0.18 © 2005-2020 - All rights reserved