หมวดวอลุ่มแดมเปอร์/วอลุ่มแดมเปอร์
รหัส : MDR-T รุ่น : วอลุ่มแดมเปอร์กลมรุ่นมอเตอร์ รายละเอียดทั้งหมด : วัสดุ MDR-T เหล็กอาบสังกะสี(T) MDR-S สแตนเลส(S) คุณสมบัติ ชุดควบคุมเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า AC/DC 24 V and AC230V (เปิด90-120วินาที) เสริมความแข็งแรงโดยการรีดร่องกลางและสันนูนทั้งสองข้างสะดวกในการประกอบกับท่อลม เหมาะกับแดมเปอร์ที่ต้องการเปิดปิดบ่อยหรือ อยู่ในที่สูง (กรณีแรงดันสถิตสูงและต้องการการรั่วน้อยควรเสริมซีลยาง)
หมวดวอลุ่มแดมเปอร์/วอลุ่มแดมเปอร์
รหัส : KDR-T รุ่น : บานกันลมกลับ รายละเอียดทั้งหมด : วัสดุ KDR-T เหล็กอาบสังกะสี(T) , KDR-S สแตนเลส(S) คุณสมบัติ ใช้ป้องกันลมไหลย้อนกลับ เหมาะกับท่อลมความเร็วทั่วไป เสริมความแข็งแรงโดยการรีดร่องกลาง และสันนูนทั้งสองข้างสะดวกในการประกอบกับท่อลม
หมวดวอลุ่มแดมเปอร์/วอลุ่มแดมเปอร์
รหัส : MOA-T รุ่น : Multi-outlet Box รายละเอียดทั้งหมด : วัสดุ MOA-T เหล็กอาบสังกะสี(T) คุณสมบัติ ใช้สำหรับกระจายลม Inlet 1หัว เป็น Outlet 1-4หัว ทุกหัวมีวอลุ่มสำหรับควบคุมปริมาณลมออก ทำให้ลดเสียงที่เกิดขึ้นจากความเร็วลมและได้ผลในการควบคุมปริมาณลมอย่างแท้จริง สามารถหุ้มฉนวนภายในหรือ ภายนอกตามการออกแบบ
หมวดวอลุ่มแดมเปอร์/วอลุ่มแดมเปอร์
รหัส : HD-T รุ่น : บานปรับลมแบบมือโยก รายละเอียดทั้งหมด : วัสดุ HD-T เหล็กอาบสังกะสี(T) , HD-S สแตนเลส(S) คุณสมบัติ ชุดควบคุมแบบมือโยก การเปิดปิดของใบมีทั้งแบบขนานและแบบทแยงด้านข้างใบมีแผ่นสปริงสแตนเลสป้องกันการรั่วของลมได้ดี รองลื่นเป็นทองเหลืองแข็งแรงทนทาน
หมวดวอลุ่มแดมเปอร์/วอลุ่มแดมเปอร์
รหัส : AD-T รุ่น : บานปรับลมแบบพวงมาลัย รายละเอียดทั้งหมด : วัสดุ AD-T เหล็กอาบสังกะสี(T) , AD-S สแตนเลส(S) คุณสมบัติ ชุดควบคุมแบบเกียร์มีพวงมาลัยเป็นมือหมุน การเปิดปิดของใบมีทั้งแบบขนานและแบบทแยง ด้านข้างใบมีแผ่นสปริงสแตนเลสป้องกันการรั่วของลมได้ดี รองลื่นเป็นทองเหลืองแข็งแรงทนทาน
หมวดวอลุ่มแดมเปอร์/วอลุ่มแดมเปอร์
รหัส : 9MD-T รุ่น : บานปรับลมแบบควบคุมด้วยมอเตอร์ รายละเอียดทั้งหมด : วัสดุ MD-T เหล็กอาบสังกะสี(T) , MD-S สแตนเลส(S) คุณสมบัติ ชุดควบคุมเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า AC/DC 24 V and AC230V (เปิด90-120วินาที) การเปิดปิดของใบมีทั้งแบบ ขนานและแบบทแยง ด้านข้างใบมีแผ่นสปริงสแตนเลสป้องกันการรั่วของลมได้ดี รองลื่นเป็นทองเหลืองแข็งแรงทนทาน
หมวดวอลุ่มแดมเปอร์/ไฟร์แดมเปอร์
รหัส : 9FDR-T รุ่น : แดมเปอร์กันไฟลามแบบกลม รายละเอียดทั้งหมด : วัสดุ FDR-T เหล็กอาบสังกะสี(T) FDR-S สแตนเลส(S) คุณสมบัติ ใช้ต่อกับท่อกลม แผ่นฟิวส์เริ่มทำงานที่ 165 ?F(74 ?C) สามารถช่วยยับยั้งการขยายวงของเพลิงไหม
หมวดวอลุ่มแดมเปอร์/ไฟร์แดมเปอร์
รหัส : 9FVDR-T รุ่น : แดมเปอร์กันไฟลามแบบกลมรุ่นปรับปริมาตรได้ รายละเอียดทั้งหมด : วัสดุ FVDR-T เหล็กอาบสังกะสี(T) FVDR-S สแตนเลส(S) คุณสมบัติ ใช้ต่อกับท่อกลม มีชุดควบคุมการเปิด-ปิดของใบเพื่อควบคุมปริมาตรลม แผ่นฟิวส์เริ่มทำงานที่ 165 ?F(74 ?C) สามารถช่วยยับยั้งการขยายวงของ เพลิงไหม้ แผ่นฟิวส์ตามมาตราฐาน UL33 อเมริกา
หมวดวอลุ่มแดมเปอร์/ไฟร์แดมเปอร์
รหัส : FD-T รุ่น : บานควบคุมเพลิง รายละเอียดทั้งหมด : การรับรอง ASLI ผ่านการทดสอบมาตราฐาน UL555 , การทดสอบที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วัสดุ FD-T เหล็กอาบสังกะสี(T) , FD-S สแตนเลส(S) คุณสมบัติ ใบแบบเชื่อมโยง เปิดแบบขนาน การทำงานของใบควบคุมโดยสปริงแผ่นฟิวส์เริ่มทำงานที่ 165 ?F(74 ?C) สามารถช่วยยับยั้งการขยายวงของเพลิงไหม้ บานทนอุณหภูมิได้ระดับ 1.5 ชม. แผ่นฟิวส์ตามมาตราฐาน UL33
หมวดวอลุ่มแดมเปอร์/ไฟร์แดมเปอร์
รหัส : 9FVD-T รุ่น : บานควบคุมเพลิงพร้อมปรับปริมาตร รายละเอียดทั้งหมด : การรับรอง ASLI ผ่านการทดสอบมาตราฐาน UL555 ,การทดสอบที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วัสดุ FVD-T เหล็กอาบสังกะสี(T) , FVD-S สแตนเลส(S) คุณสมบัติ มีชุดควบคุมการเปิด-ปิดของใบเพื่อควบคุมปริมาตรลมแผ่นฟิวส์เริ่มทำงานที่ 165 ?F(74 ?C) สามารถช่วยยับยั้งการขยายวงของเพลิงไหม้ บานทนอุณหภูมิได้ระดับ 1.5 ชม. แผ่นฟิวส์ตามมาตราฐาน UL33

Page 4 of 8


Powered by AlphaContent 4.0.18 © 2005-2020 - All rights reserved